سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معرفی

بنام خدا                                                                      

   صاحبان صنایع و تولیدات و خدمات 

سلام علیکم

  خوشی و خرمی شما خوبان را از درگاه احدیت که همه چیز از او و وابسته به اوست خواهانیم  .    

                   اما بر ما واجب است تا امکانات خود را برای شناساندن توانمندی و تولیدات و مصنوعات و خدمات  ارزنده افکار اقتصادی شما   به عموم مردم فهیم اعتام نماییم       

       هفته نامه ا و لد و ز(ستاره)  با گستره شمالغرب کشور در اختیار شماست